Wymagania Egzaminacyjne dla młodzieży (13 -16 lat)

Wymagania Egzaminacyjne dla młodzieży (13 -16 lat)

Grupa młodzieżowa –  wiele możliwości dynamicznych ruchów, elementy samoobrony oraz większe wymagania.

Facebook
 1. 9 KYU
 2. 8 KYU
 3. 7 KYU
 4. 6 KYU
 5. 5 KYU
 6. 4 KYU
 7. 3 KYU
 8. 2 KYU
 9. 1 KYU
 10. 1 DAN
 11. 2 DAN
tab2a
Wymagania Egzaminacyjne dla Młodzieży

9 Kyu

 • Kihon dosa (1-6)
tab2a
Wymagania Egzaminacyjne dla Młodzieży

8 Kyu

 • Katate mochi Shihonage (1|2)
  Shomen uchi Ikkajo (1|2)
tab2a
Wymagania Egzaminacyjne dla Młodzieży

7 Kyu

 • Katate mochi Hijiate Kokyunage (1/2)
 • Shitei waza:
 • Katate mochi Shihonage (1|2)
 • Shomen uchi Ikkajo (1|2)
tab2a
Wymagania Egzaminacyjne dla Młodzieży

6 Kyu

 • Katate mochi Nikkajo (1)
 • Ryote mochi tenchi nage (1)
 • Shitei waza:
 • Katate mochi Shihonage (1|2)
 • Shomen uchi Ikkajo (1|2)
 • Katate mochi Hijiate Kokyunage (1/2)
tab2a
    Wymagania Egzaminacyjne dla Młodzieży

5 Kyu

   • Katate mochi sokumen iriminage (1)
   • Yokomen uchi shomen iriminage (2)
 • Shitei waza:
 • Katate mochi Shihonage (1|2)
 • Shomen uchi Ikkajo (1|2)
 • Katate mochi Hijiate Kokyunage (1/2)
 • Katate mochi Nikkajo (1)
 • Ryote mochi tenchi nage (1)
tab2a
Wymagania Egzaminacyjne dla Młodzieży

4 Kyu

 • Shomen uchi Sankajo (1)

                1. shitei waza
                2. shitei waza
                3. shitei waza

 • Shitei waza:
 • Katate mochi Shihonage (1|2)
 • Shomen uchi Ikkajo (1|2)
 • Katate mochi Nikkajo (1)
 • Ryote mochi tenchi nage (1)
 • Katate mochi Hijiate Kokyunage (1|2)

(* shite waza - technika do wyboru losowo z listy technik)

tab2a
Wymagania Egzaminacyjne dla Młodzieży

3 Kyu

 • Shomen uchi yonkajo (1)
 • Shomen uchi shomen iriminage (1)

                 1. shitei waza
                 2. shitei waza
                 3. shitei waza

        Ryote Mochi Jiu waza

 • Shitei waza:
 • Katate mochi Shihonage (1|2)
 • Shomen uchi Ikkajo (1|2)
 • Katate mochi Nikkajo (1)
 • Shomen uchi Sankajo (1)
 • Ryote mochi tenchi nage (1)
 • Katate mochi Hijiate Kokyunage (1|2)

(* shite waza - technika do wyboru losowo z listy technik)

tab2a
Wymagania Egzaminacyjne dla Młodzieży

2 Kyu

 • Shomen uchi yonkajo (1)
 • Shomen uchi shomen iriminage (1|2)

                 1. shitei waza
                 2. shitei waza
                 3. shitei waza

                Ryote Mochi Jiu waza
                Yokomen uchi Jiu waza

 • Shitei waza:
 • Katate mochi Shihonage (1|2)
 • Ryote Mochi Shihonage (1/2)
 • Shomen uchi Ikkajo (1|2)
 • Katate mochi Nikkajo (1)
 • Shomen uchi Sankajo (1)
 • Katate mochi sokumen iriminage (1)
 • Yokomen uchi shomen iriminage (2)
 • Ryote mochi tenchi nage (1)
 • Katate mochi Hijiate Kokyunage (1|2)

(* shite waza - technika do wyboru losowo z listy technik)

Wymagania Egzaminacyjne dla Młodzieży

1 Kyu

 • Shomen Uchi Yonkajo (1)
 • Shomen uchi shomen iriminage (1|2)
 • Yokomen Uchi Shihonage (1|2)

                 1. shitei waza
                 2. shitei waza
                 3. shitei waza

              Yokomen uchi Jiu waza
             
Ryote mochi Jiu waza
              Shomen Tsuki Jiu waza

      Shitei waza:

 • Katate mochi Shihonage (1|2)
 • Ryote moch Shihonage (1/2)
 • Shomen uchi Ikkajo (1|2)
 • Katate mochi Nikkajo (1)
 • Shomen uchi Sankajo (1)
 • Katate mochi sokumen iriminage (1)
 • Yokomen uchi shomen iriminage (2)
 • Ryote mochi tenchi nage (1)
 • Katate mochi Hijiate Kokyunage (1|2)
 • Shomen uchi Kotegaeshi (1)
tab2a tab2a
Wymagania Egzaminacyjne dla Młodzieży

1 DAN

 • Shomen Tsuki Kote gaeshi (1)
 • Katate Mochi Yonkajo (2)

                 1. shitei waza
                 2. shitei waza
                 3. shitei waza
 
                 4. shitei waza

                1. Shite Ju Waza
                2. Shite Ju Waza

 • Shitei waza:
 • Katate mochi Shihonage (1|2)
 • Ryote mochi Shihonage (1|2)
 • Yokomen Uchi Shihonage (1|2)
 • Shomen uchi Ikkajo (1|2)
 • Katate mochi Nikkajo (1|2)
 • Shomen uchi Sankajo (1|2)
 • Ushiro Ryote Mochi Sankajo (1)
 • Shomen uchi yonkajo (1|2)
 • Shomen uchi hijishime (1|2)
 • Katate mochi sokumen iriminage (1|2)
 • Shomen uchi shomen iriminage (1|2)
 • Ryote mochi tenchi nage (1)
 • Katate mochi Hijiate Kokyunage (1|2)
 • Shomen uchi Kotegaeshi (1|2)

 

 • Shite Ju Waza
 • Shomen Tsuki Jiu Waza
 • Yokomen Uchi Jiu Waza
 • Ryote Mochi Jiu Waza
 • Katate Mochi Jiu Waza
 • Shomen Uchi Jiu Waza
tab2a tab2a
Wymagania Egzaminacyjne dla Młodzieży

2 DAN

 • Ushiro Ryote Mochi Ikkajo (1)
 • Ushiro Ryote Mochi Sokumen Irimi nage (1)

                 1. shitei waza
                 2. shitei waza
                 3. shitei waza
 
                 4. shitei waza
                 5. shitei waza

                1. Shite Ju Waza
                2. Shite Ju Waza

                1. Futari Dori Ju Waza

 • Shitei waza:
 • Katate mochi Shihonage (1|2)
 • Ryote mochi Shihonage (1|2)
 • Yokomen Uchi Shihonage (1|2)
 • Shomen uchi Ikkajo (1|2)
 • Yokomen uchi Ikkajo (1|2)
 • Katate mochi Nikkajo (1|2)
 • Shomen uchi Sankajo (1|2)
 • Yokomen uchi Sankajo (1|2)
 • Ushiro Ryote Mochi Sankajo (1)
 • Shomen uchi yonkajo (1|2)
 • Yokomen uchi yonkajo (1|2)
 • Shomen uchi hijishime (1|2)
 • Katate mochi sokumen iriminage (1|2)
 • Shomen uchi shomen iriminage (1|2)
 • Yokomen uchi shomen iriminage (1|2)
 • Ryote mochi tenchi nage (1)
 • Katate mochi Hijiate Kokyunage (1|2)
 • Shomen uchi Kotegaeshi (1|2)
 • Shite Ju Waza
 • Shomen Tsuki Jiu Waza
 • Yokomen Uchi Jiu Waza
 • Ryote Mochi Jiu Waza
 • Shomen Uchi Jiu Waza
 • Katate Mochi Jiu Waza
 • Tanto Dori Jiu Waza
 • Futari Dori Ju Waza
  (2 Uke, jeden atakuje shomen Tsuki „Tanto", drugi shomen uchi ręką)

 

next
prev
×

Log in