Wymagania Egzaminacyjne (+16 lat oraz osób dorosłych)

Wymagania Egzaminacyjne (+16 lat oraz osób dorosłych)

Grupa starszej młodzieży oraz osób dorosłych posiada większe wymagania niż niższe grupy wiekowe. Ponadto mozliwe jest osiaganie kolejnych stopni mistrzowskich.

Facebook
 1. 8-6 KYU
 2. 5 KYU
 3. 4 KYU
 4. 3 KYU
 5. 2 KYU
 6. 1 KYU
 7. 1 DAN
 8. 2-6 DAN
tab2a
Wymagania Egzaminacyjne dla młodzieży (+16 lat) oraz osób dorosłych

8-6 Kyu (biały pas)
(Minimalny okres przerwy między poszczególnymi egzaminami wynosi 3 miesiące)

 • Migi Hanmi Kamae
 • Hidari Hanmi Kamae
 • Seiza ho
 • Shikko ho
 • Tai no Henko (1&2)
 • Hiriki no Yosei (1&2)
 • Shumatsu Dosa (1&2)
 • Shakko Undo
 • Tenkan Hiriki
 • Zempo Kaiten Ukemi
 • Koho Kaiten Ukemi
 • Koho Ukemi (1&2)
 • Techniki
 • Katate Mochi Shihonage (1&2)
 • Hidari Hanmi Kamae
 • Shomen Uchi Ikkajo (1&2)
  (Ćwiczenie Kihon Dosa wykonywane jest bez partnera, a techniki na prawą oraz lewą stronę)
tab2a
Wymagania Egzaminacyjne dla młodzieży (+16 lat) oraz osób dorosłych

5 Kyu (biały pas)
(Minimalny okres przerwy wynosi 6 miesięcy od daty osiagnięcia 6 Kyu)

Materiał Egzaminacyjny obowiązujący na 6 Kyu oraz:

 • Katate Mochi Nikkajo (1&2)
 • Shomen Uchi Sankajo (1&2)
 • Katate Mochi Sokumen Irimi Nage (1)
 • Yokomen Uchi Shomen Irimi Nage (2)
  (Ćwiczenie Kihon Dosa wykonywane jest z partnerem, a techniki na prawą oraz lewą stronę)
tab2a
Wymagania Egzaminacyjne dla młodzieży (+16 lat) oraz osób dorosłych

4 Kyu (biały pas)
(Minimalny okres przerwy wynosi 6 miesięcy od daty osiagnięcia 5 Kyu)

Materiał Egzaminacyjny obowiązujący na 5 Kyu oraz:

 • Shomen Uchi Yonkajo Osae (1)
 • Mune Mochi Hijishime (2)
 • Shomen Uchi Kotegaeshi (2)
 • Ryote Mochi Tenchi Nage (1)
 • Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (1)
 • Shitei Waza (Technika do wyboru)
 • Katate Mochi Shihonage (1)(2)
 • Shomen Uchi Ikkajo Osae (1)(2)
 • Katate Mochi Nikajo Osae (1)(2)
 • Shomen Uchi Sankajo Osae (1)(2)
 • Katate Mochi Sokumen Irimi Nage (1)
 • Yokomen Uchi Shomen Irimi Nage (2)
  (Ćwiczenie Kihon Dosa wykonywane jest z partnerem, a techniki na prawą oraz lewą stronę)
tab2a
Wymagania Egzaminacyjne dla młodzieży (+16 lat) oraz osób dorosłych

3 Kyu (brązowy pas)
(Minimalny okres przerwy wynosi 6 miesięcy od daty osiagnięcia 5 Kyu)

Materiał Egzaminacyjny obowiązujący na 4 Kyu oraz:

 • Yokomen Uchi Yonkajo Osae (1)
 • Kata Mochi Ikkajo Osae(2)
 • Ryote Mochi Tenchinage (1)

  1.Shitei Waza
  2.Shitei Waza
  3.Shitei Waza

  Shitei Jiyu Waza
 • Shitei Waza (Technika do wyboru)
 • Katate Mochi Shihonage (1) (2)
 • *Shomen Uchi Ikkajo Osae (1) (2)
 • *Kata Mochi Nikajo Osae (1) (2)
 • Shomen Uchi Sankajo Osae (1) (2)
 • *Shomen Uchi Yonkajo Osae (1) (2)
 • *Katate Mochi Sokumen Irimi Nage (1) (2)
 • *Shomen Uchi Shomen Irimi Nage (1) (2)
 • *Ryote Mochi Tenchi Nage (1)
 • Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (1) (2)

 • Shitei Jiyu Waza
 • Shomentsuki Jiyu Waza
 • Shomen Uchi Jiyu Waza
  (* Techniki poprzedzone gwiazdką są również wykonywane w pozycji "Suwari Waza)
tab2atab2a
Wymagania Egzaminacyjne dla młodzieży (+16 lat) oraz osób dorosłych

2 Kyu (brązowy pas)
(Minimalny okres przerwy wynosi 6 miesięcy od daty osiagnięcia 3 Kyu)

Materiał Egzaminacyjny obowiązujący na 3 Kyu oraz:

 • Yokomen Uchi Yonkajo Osae (1)
 • Suwari Waza Kata Mochi Ikkajo Osae (2)
 • Ryote Mochi Tenchinage (1)
  1.Shitei Waza
  2.Shitei Waza
  3.Shitei Waza
  4.Shitei Waza

  1.Shitei Jiyu Waza
  2.Shitei Jiyu Waza
 • Shitei Waza (Technika do wyboru)
 • Katate Mochi Shihonage (1) (2)
 • Ryote Mochi Shihonage (1) (2)
 • *Shomen Uchi Ikkajo Osae (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Ikkajo Osae (1) (2)
 • *Kata Mochi Nikajo Osae (1) (2)
 • *Shomen Uchi Nikajo Osae (1) (2)
 • Shomen Uchi Sankajo Osae (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Sankajo Osae (1) (2)
 • *Shomen Uchi Yonkajo Osae (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Yonkajo Osae (1) (2)
 • *Katate Mochi Sokumen Irimi Nage (1) (2)
 • *Shomen Uchi Shomen Irimi Nage (1) (2)
 • *Shomen Uchi Hijishime (1) (2)
 • *Shomen Uchi Kotegaeshi (1) (2)
 • *Ryote Mochi Tenchi Nage (1)
 • Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (1) (2)

 • Shitei Jiyu Waza
 • Shomentsuki Jiyu Waza
 • Shomen Uchi Jiyu Waza
 • Yokomen Uchi Jiyu Waza
  (* Techniki poprzedzone gwiazdką są również wykonywane w pozycji "Suwari Waza")
tab2atab2a  
 
Wymagania Egzaminacyjne dla młodzieży (+16 lat) oraz osób dorosłych

1 Kyu (brązowy pas)
(Minimalny okres przerwy wynosi 6 miesięcy od daty osiagnięcia 2 Kyu)

Materiał Egzaminacyjny obowiązujący na 2 Kyu oraz:

 • Yokomen Uchi Yonkajo Osae (1)
 • Kata Mochi Ikkajo Osae (2)
 • Ryote Mochi Tenchinage (1)

  1.Shitei Waza
  2.Shitei Waza
  3.Shitei Waza
  4.Shitei Waza
  5.Shitei Waza


  1.Shitei Jiyu Waza
  2.Shitei Jiyu Waza
  3.Shitei Jiyu Waza
 • Shitei Waza (Technika do wyboru)
 • Katate Mochi Shihonage (1) (2)
 • Ryote Mochi Shihonage (1) (2)
 • Yokomen Uchi Shihonage (1) (2)
 • *Shomen Uchi Ikkajo Osae (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Ikkajo Osae (1) (2)
 • *Kata Mochi Ikkajo Osae (1) (2)
 • Ushiro Ryote Mochi Ikkajo Osae (1) (2)
 • *Katate Mochi Ikkajo Osae (1) (2)
 • *Kata Mochi Nikajo Osae (1) (2)
 • *Shomen Uchi Nikajo Osae (1) (2)
 • Shomen Uchi Sankajo Osae (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Sankajo Osae (1) (2)
 • Ushiro Ryote Mochi Sankajo Osae (1) (2)
 • *Shomen Uchi Yonkajo Osae (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Yonkajo Osae (1) (2)
 • *Katate Mochi Sokumen Irimi Nage (1) (2)
 • *Kata Mochi Sokumen Irimi Nage (1) (2)
 • *Shomen Uchi Shomen Irimi Nage (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Shomen Irimi Nage (1) (2)
 • *Shomen Uchi Hijishime (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Hijishime (1) (2)
 • *Mune Mochi Hijishime (1) (2)
 • *Kata Mochi Hijishime (1) (2)
 • *Shomen Uchi Kotegaeshi (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Kotegaeshi (1) (2)
 • *Ryote Mochi Tenchi Nage (1)
 • Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (1) (2)

 • Shitei Jiyu Waza
 • Shomentsuki Jiyu Waza
 • Shomen Uchi Jiyu Waza
 • Yokomen Uchi Jiyu Waza
 • Katate Mochi Jiyu Waza
 • Ryote Mochi Jiyu Waza
  (* Techniki poprzedzone gwiazdką są również wykonywane w pozycji "Suwari Waza")
tab2atab2atab2a
Wymagania Egzaminacyjne dla młodzieży (+16 lat) oraz osób dorosłych

1 DAN (czarny pas) 
(Minimalny okres przerwy wynosi 12 miesięcy od daty osiagnięcia 1 Kyu)

Materiał Egzaminacyjny obowiązujący na 1 Kyu oraz:

 • Katate Mochi Yonkajo Osae (1)
 • Yokomen Uchi Nikajo Osae (2)
 • Ryote Mochi Tenchinage (2)

  1.Shitei Waza
  2.Shitei Waza
  3.Shitei Waza
  4.Shitei Waza
  5.Shitei Waza


  1.Shitei Jiyu Waza
  2.Shitei Jiyu Waza
  3.Shitei Jiyu Waza
 • Shitei Waza (Technika do wyboru)
 • Katate Mochi Shihonage (1) (2)
 • Ryote Mochi Shihonage (1) (2)
 • Yokomen Uchi Shihonage (1) (2)
 • Hanmi Handachi Katate Mochi Shihonage (2)
 • Hanmi Handachi Ryote Mochi Shihonage
 • *Shomen Uchi Ikkajo Osae (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Ikkajo Osae (1) (2)
 • *Katate Mochi Ikkajo Osae (1) (2)
 • *Kata Mochi Ikkajo Osae (1) (2)
 • Ushiro Ryote Mochi Ikkajo Osae (1) (2)
 • Ushiro Katate Eri Mochi Ikkajo Osae (1) (2)
 • *Katate Mochi Nikajo Osae (1) (2)
 • *Kata Mochi Nikajo Osae (1) (2)
 • *Shomen Uchi Nikajo Osae (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Nikajo Osae (1) (2)
 • *Shomen Uchi Sankajo Osae (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Sankajo Osae (1) (2)
 • *Kata Mochi Sankajo Osae (1) (2)
 • Ushiro Ryote Mochi Sankajo Osae (1) (2)
 • Ushiro Katate Eri Mochi Sankajo Osae (1) (2)
 • *Shomen Uchi Yonkajo Osae (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Yonkajo Osae (1) (2)
 • *Katate Mochi Yonkajo Osae (1) (2)
 • *Katate Mochi Sokumen Irimi Nage (1) (2)
 • *Kata Mochi Sokumen Irimi Nage (1) (2)
 • *Shomen Uchi Shomen Irimi Nage (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Shomen Irimi Nage (1) (2)
 • *Shomen Uchi Hijishime (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Hijishime (1) (2)
 • *Mune Mochi Hijishime (1) (2)
 • *Kata Mochi Hijishime (1) (2)
 • *Katate Mochi Hijiate Kokyu Nage (1) (2)
 • *Shomen Uchi Hijiate Kokyu Nage (1) (2)
 • *Shomen Uchi Kotegaeshi (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Kotegaeshi (1) (2)
 • *Shomen Tsuki Kotegaeshi (1) (2)
 • *Ryote Mochi Tenchi Nage (1) (2)
 • Suwari Waza Ryoute Mochi Kokyu Ho (1) (2) (3)

 • Shitei Jiyu Waza
 • Shomentsuki Jiyu Waza
 • Shomen Uchi Jiyu Waza
 • Yokomen Uchi Jiyu Waza
 • Katate Mochi Jiyu Waza
 • Ryote Mochi Jiyu Waza

tab2atab2atab2atab2atab2a
Wymagania Egzaminacyjne dla młodzieży (+16 lat) oraz osób dorosłych

2-6 DAN (czarny pas) 
(Minimalny okres przerwy wynosi 12 miesięcy od daty osiagnięcia 1 Dan)

Materiał Egzaminacyjny obowiązujący na 1 Dan oraz:

 • Shomen Uchi Shihonage
 • Ushiro Waza Ryote Mochi Kotegaeshi (2)

1.Shitei Waza
2.Shitei Waza
3.Shitei Waza
4.Shitei Waza

1.Shitei Jiyu Waza
2.Shitei Jiyu Waza

1.San Nin Dori Jiyu Waza
(3 przeciwników z czego jeden uzbrojony w tanto drugi w boken,a trzeci atakuje ręką atakiem "shomen uchi")

 • Shitei Waza (Technika do wyboru)
 • Katate Mochi Shihonage (1) (2)
 • Ryote Mochi Shihonage (1) (2)
 • Yokomen Uchi Shihonage (1) (2)
 • Shomen Uchi Shihonage
 • Hanmi Handachi Katate Mochi Shihonage (1) (2)
 • Hanmi Handachi Ryote Mochi Shihonage
 • *Shomen Uchi Ikkajo Osae (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Ikkajo Osae (1) (2)
 • *Katate Mochi Ikkajo Osae (1) (2)
 • *Hiji Mochi Ikkajo Osae (1) (2)
 • *Mune Mochi Ikkajo Osae (1) (2)
 • *Kata Mochi Ikkajo Osae (1) (2)
 • Ushiro Ryote Mochi Ikkajo Osae (1) (2)
 • Ushiro Katate Eri Mochi Ikkajo Osae (1) (2)
 • Ushiro Ryohiji Mochi Ikkajo Osae (1) (2)
 • Ushiro Ryokata Mochi Ikkajo Osae (1) (2)
 • Ushiro Eri Mochi Ikkajo Osae (1) (2)
 • *Katate Mochi Nikajo Osae (1) (2)
 • *Katate Aya Mochi Nikajo Osae (1) (2)
 • *Hiji Mochi Nikajo Osae (1) (2)
 • *Kata Mochi Nikajo Osae (1) (2)
 • *Mune Mochi Nikajo Osae (1) (2)
 • *Shomen Uchi Nikajo Osae (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Nikajo Osae (1) (2)
 • *Shomen Uchi Sankajo Osae (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Sankajo Osae (1) (2)
 • *Katate Mochi Sankajo Osae (1) (2)
 • *Ryote Mochi Sankajo Osae (1) (2)
 • *Hiji Mochi Sankajo Osae (1) (2)
 • *Kata Mochi Sankajo Osae (1) (2)
 • Ushiro Ryote Mochi Sankajo Osae (1) (2)
 • Ushiro Katate Eri Mochi Sankajo Osae (1) (2)
 • Ushiro Ryohiji Mochi Sankajo Osae (1) (2)
 • Ushiro Ryokata Mochi Sankajo Osae (1) (2)
 • *Shomen Uchi Yonkajo Osae (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Yonkajo Osae (1) (2)
 • *Katate Mochi Yonkajo Osae (1) (2)
 • *Ryote Mochi Yonkajo Osae (1) (2)
 • *Hiji Mochi Yonkajo Osae (1) (2)
 • *Kata Mochi Yonkajo Osae (1) (2)
 • *Katate Mochi Sokumen Irimi Nage (1) (2)
 • *Kata Mochi Sokumen Irimi Nage (1) (2)
 • *Shomen Uchi Sokumen Irimi Nage (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Sokumen Irimi Nage (1) (2)
 • Ushiro Ryote Mochi Sokumen Irimi Nage (1) (2)
 • Ushiro Ryohiji Mochi Sokumen Irimi Nage (1) (2)
 • Ushiro Ryokata Mochi Sokumen Irimi Nage (1) (2)
 • *Shomen Uchi Shomen Irimi Nage (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Shomen Irimi Nage (1) (2)
 • *Katate Mochi Shomen Irimi Nage (1) (2)
 • *Ryote Mochi Shomen Irimi Nage (1) (2)
 • *Shomen Uchi Hijishime (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Hijishime (1) (2)
 • *Katate Mochi Hijishime (1) (2)
 • *Mune Mochi Hijishime (1) (2)
 • *Kata Mochi Hijishime (1) (2)
 • Ushiro Ryote Mochi Hijishime (1) (2)
 • *Shomen Uchi Hijiate Kokyu Nage (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Hijiate Kokyu Nage (1) (2)
 • *Shomen Tsuki Hijiate Kokyu Nage (1) (2)
 • *Katate Mochi Hijiate Kokyu Nage (1) (2)
 • *Ryote Mochi Hijiate Kokyu Nage (1) (2)
 • Ushiro Ryote Mochi Hijiate Kokyu Nage (1) (2)
 • *Shomen Uchi Kotegaeshi (1) (2)
 • *Yokomen Uchi Kotegaeshi (1) (2)
 • *Shomen Tsuki Kotegaeshi (1) (2)
 • *Katate Mochi Kotegaeshi (1) (2)
 • *Ryote Mochi Kotegaeshi (1) (2)
 • Ushiro Ryote Mochi Kotegaeshi (1) (2)
 • *Ryote Mochi Tenchi Nage (1) (2)
 • Shomen Uchi Kokyu Nage
 • Yokomen Uchi Kokyu Nage
 • Katate Mochi Kokyu Nage
 • Ryote Mochi Kokyu Nage
 • Shomen Tsuki Kokyu Nage
 • Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (1) (2) (3) (4) (5)


 • Shitei Jiyu Waza
 • Shomen Uchi
 • Yokomen Uchi
 • Katate Mochi
 • Ryote Mochi
 • Shomen Tsuki
 • Kata Mochi
 • Shomen Yokomen Uchi
 • Ushiro Ryote Mochi
 • Ushiro Ryohiji Mochi
 • Ushiro Ryokata Mochi
 • Tanto Dori
 • Ken Dori
next
prev
×

Log in